Voorbehouden aan de leden:
 
 

Oorspronkelijk gesticht ter gelegenheid van het eeuwfeest van de instelling van de Leopoldsorde onder de benaming "Société d’entraide des membres de l’Ordre de Léopold /Vereniging tot onderlinge hulp aan de leden van de Leopoldsorde", heeft de vereniging zonder winstgevend doel volgende hoofddoelstellingen:

  • Het behoud van het prestige uitgaande van de hoogste onderscheiding van het land.
  • De materiële en morele bijstand onder leden, onderscheiden met de Orde, die vrijwillig tot de Vereniging toetreden.

De bijzonderheden zijn in bijgevoegde statuten in detail opgenomen.