Dienst Nationale Orden

Er bestaat geen enkele formele band tussen de Dienst Nationale Orden, die afhangt van de Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Vereniging van de Leopoldsorde, die een bijstands VZW is.

Er zijn regelmatig contacten tussen beide directies met het oog op het verwerven van informatie betreffende de situatie van onze leden.

Contactpunt

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dienst Nationale Orden
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Rita Vander Zwalmen
E-mail
Tel.: 02/501 36 60

 

Foto: Michel Gronemberger © Koninklijk Paleis, België