Doelstellingen

Oorspronkelijk gesticht ter gelegenheid van het eeuwfeest van de instelling van de Leopoldsorde onder de benaming “Société d’entraide des membres de l’Ordre de Léopold /Vereniging tot onderlinge hulp aan de leden van de Leopoldsorde”, heeft de vereniging zonder winstgevend doel volgende hoofddoelstellingen:

  • Het prestige verschuldigd aan de hoogste onderscheiding van het land ongeschonden bewaren.
  • de solidariteitsbanden onder alle titularissen van de Orde verstevigen.
  • In uitvoering van een beslissing van de raad van bestuur bijstanden solidariteitsacties ondernemen ten voordele van :
    – leden van de vereniging of van hun familieleden
    – gedecoreerden in de Leopoldsorde die geen lid zijn van de vereniging of van hun familieleden.
    – andere personen of rechtspersonen die door leden van de vereniging mochten voorgesteld worden.

Deze doelen uiten zich namelijk door steunverlening aan acties van nationaal belang op pedagogisch, staatsburgerlijk of cultureel vlak, zowal moreel als materieel, in het bijzonder bij wijze van toekenning van studiebeurzen of prijzen.

De bijzonderheden zijn in bijgevoegde statuten in detail opgenomen.

 

Foto: Michel Gronemberger © Koninklijk Paleis, België