Hulpverleningsactiviteiten

Materiële bijstand

De in de eerste plaats materiële bijstand richt zich tot diegenen die erom vragen omdat ze tijdelijk in nood zijn. Het resultaat van een onderzoek, geleid door de directie en het bureau, wordt aan de Voorzitter van de raad van beheer overgemaakt; deze laatste alleen kan al dan niet de bijstand toestaan.

Het kan gaan om een bijstandsuitkering, om een renteloos voorschot, om een uitkering bij een overlijden, … of om studiebeurzen toegekend aan verdienstelijke kinderen van leden.

De ontvankelijkheid van de studiebeurzen is op volgende criteria gebaseerd: zij zijn voorbehouden aan kinderen van leden en uitsluitend bedoeld voor hogere studies met uitzondering van de specialisaties, op voorwaarde dat men slaagt in het eerste jaar.

Ook wanneer een student(e) twee opeenvolgende studiecycli zou ondernemen, zal het aantal beurzen beperkt blijven tot het aantal jaren van de langste cyclus, het eerste jaar niet inbegrepen. Voor wat de bepaling van de bedragen betreft, zal de raad van beheer rekening houden met de inkomsten van de ouders, de samenstelling van het gezin en de kwaliteit van de resultaten van het voorgaande jaar.

Beschermheerschap

Sinds 1994 neemt de Vereniging de bescherming op zich van de weeskinderen (onder de 18 jaar) waarvan één van beide ouders het slachtoffer van zijn plicht geworden is en postuum met de Leopoldsorde werd onderscheiden. Dit beschermheerschap neemt de vorm aan van de storting van een geldsom op een spaarrekening, die tot aan de meerderjarigheid van elk kind geblokkeerd blijft. Onder de voornaamste gegadigden kunnen wij vermelden:

  • de zes weeskinderen die onze in Kigali vermoorde commando’s achterlaten;
  • de zoon van commandant B. Borrey, gesneuveld te Mostar;
  • de twee weeskinderen van wijlen eerste sergeant-majoor Vomberg van de Luchtmacht, overleden toen hij poogde de passagiers van de C130, die in 1996 in Eindhoven neerstortte, te redden;
  • de dochter van wijlen adjudant-chef Primo Pauletig van de Rijkswacht (thans Federale Politie), vermoord bij een interventie tijdens de “Fêtes de Wallonie” in 2000;
  • de kinderen van kapitein vlieger Desirotte gestorven in bevolen dienst tijdens een nachtelijke onderschepping.

Morele bijstand

In de praktijk echter, is de voornaamste bijstandsactiviteit van morele aard, meer bepaald door de organisatie van periodieke vergaderingen in de vorm van lezingen, georganiseerde uitstappen of reizen, door bezoeken aan afgezonderde of gehospitaliseerde leden en door de aanwezigheid van leden bij begrafenisplechtigheden van leden.

 

Foto: Michel Gronemberger © Koninklijk Paleis, België