De salons zijn geschikt voor lezingen, recepties, raden van bestuur, ...
Technische middelen worden ter beschikking gesteld.
De bezettingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.