Voorstelling van de Vereniging

Voorstelling van de Vereniging

Op 9 juni 1934 werd de Vereniging van de Leopoldsorde als vzw opgericht onder het voorzitterschap van de toenmalige Eerste Minister. Ze beantwoordde daarmee aan de oproep van Zijne Majesteit Koning Albert 1ste om een solidariteitsvereniging op te richten onder gedecoreerden in de Leopoldsorde. Het doel was een duurzame instelling te creëren, die de minst bedeelden onder de gedecoreerden in moeilijke tijden te hulp kon komen.

De materiële bijstand richt zich tot de gedecoreerden die tijdelijk in nood zijn. Het kan gaan om een bijstandsuitkering, om een renteloos voorschot, om een uitkering bij een overlijden, of om studiebeurzen toegekend aan verdienstelijke kinderen van leden. De Vereniging neemt eveneens op zich de bescherming van de weeskinderen jonger dan 18 jaar waarvan één van de ouders postuum met de Leopoldsorde werd onderscheiden. De huidige statuten maken het mogelijk ook acties te ondernemen in het voordeel van de samenleving als geheel.

De bijstandsactiviteiten van morele aard betreffen de organisatie van periodieke vergaderingen in de vorm van lezingen – ook toegankelijk voor derden –, georganiseerde uitstappen of reizen, en bezoeken aan afgezonderde of gehospitaliseerde leden.

De leden van de Vereniging worden verbonden door de ondersteuning van de doelstellingen van de Vereniging, een hart voor de maatschappij en ons land, en trouw aan de Dynastie. De Vereniging is daarom ook vertegenwoordigd bij de patriottische aangelegenheden.

Uw ondersteuning aan deze doeleinden

Waarom lid worden of ons helpen?

  • Omdat de aanhoudende steun van de leden en sponsors ons toelaat onze doelstellingen te vervullen en de uitbreiding van onze acties tot de hele maatschappij mogelijk maakt.
  • Omdat solidariteit meer dan ooit een actueel en relevant begrip is. Iedereen kan immers geraakt worden door tegenslagen in het leven.

Welke zijn de voordelen voor de leden of sponsors?

  • Deelname aan de periodieke lezingen, georganiseerde uitstappen of reizen.
  • Wederzijdse overeenkomsten met de Koninklijke Club van de Officieren van het Regiment Gidsen en de Vereniging van het Légion d’Honneur in Frankrijk.
  • Interessante bijeenkomsten tussen leden van zeer diverse achtergrond, met eenzelfde geest van ridderlijkheid en dienstverlening.
  • Publicaties: tweemaandelijks informatieblad, jaarlijks bulletin en lijst van de leden.
  • De nagedachtenis van erflaters en schenkers wordt ieder jaar ten ere gebracht tijdens het afleveren van de beurzen en bij de publicatie van het jaarlijks bulletin.