© Koninklijk Paleis, België – Foto: Michel Gronemberger

80ste verjaardag van de Vereniging in de Senaat

24-10-2014

Op 9 juni 1934 werd de Vereniging van de Leopoldsorde actief door de publicatie van haar statuten in het Belgisch Staatsblad, en dit onder voorzitterschap van de eerste minister, Graaf Charles de Broqueville. Ze beantwoordde aan de oproep van Zijne Majesteit Koning Albert 1 om een solidariteitsvereniging op te richten onder gedecoreerden in de Leopoldsorde. Het doel was een duurzame instelling te creëren, die de minst bedeelden onder de gedecoreerden in moeilijke tijden ter hulp kon komen.

Sindsdien streeft de Vereniging nog altijd de doelstellingen na die haar oprichters destijds hebben vastgesteld. Deze omvatten de steun aan in nood verkerende weduwen en weduwnaren van gedecoreerden in de Leopoldsorde, de toekenning van studiebeurzen aan kinderen van gedecoreerden die hoger onderwijs volgen, e het peterschap van minderjarige wezen van postuum gedecoreerden in de Leopoldsorde.

De viering van de tachtigste verjaardag van de Vereniging van de Leopoldsorde is een gelegenheid om hulde te brengen aan die gedecoreerden in de Orde, die zich geëngageerd hebben ten voordele van de minst bedeelde leden. Ze is ook een gelegenheid om de doelstellingen en initiatieven van de vereniging voor het voetlicht te brengen, evenals haar ambitie om met goede daden de samenleving als geheel te dienen.

Ik spreek de wens uit dat de bijeenkomst van vandaag, opgeluisterd door de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, de activiteiten van de Vereniging beter bekend zal maken, zodat de gedecoreerden van de Orde zich in een geest van ridderlijkheid en dienstbaarheid bij ons aansluiten. Dit zal de Vereniging toelaten om in een gedeeld engagement haar al bestaande activiteiten voort te zetten en om daarbij hedendaagse uitdagingen aan te gaan.

De voorzitter
Xavier De Riemaecker
Ereadvocaat-generaal bij het Hof van cassatie