Andere verenigingen

Vereniging van de Kroonorde en van de Leopold II orde, vzw

Deze Vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Jourdanplein, 14/1 te 1040 Etterbeek groepeert de titularissen van de vier Nationale Orden gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II: de Orde der Afrikaanse Ster, de Koninklijke Orde van de Leeuw, de Kroonorde en de orde van Leopold II.

Haar doelstellingen zijn:

  • de gedachtenis van Zijne Majesteit de Koning Leopold II te eren
  • deel te nemen aan de verdediging van de Dynastie
  • de burgerzin en de vaderlandsliefde van de medeburgers aan te wakkeren
  • het prestige hoog te houden van de vier Orden
  • door haar werkzaamheid deel te nemen aan het verderbestaan van de ‘nationale Orden gesticht door Zijne Majesteit Koning Leopold II te verzekere, en zo nodig, door hun specifieke doelstelling aan te passen, mochten deze voorbijgestreefd zouden blijken
  • de solidariteitsbanden nauwer aan te halen tussen de leden ongeacht politieke, godsdienstige, filosofische, culturele of taalkundige bekommernissen
  • de materiële, morele en culturele belangen van de leden en hun families te dienen.

De vereniging mag haar bijstaan verlenen aan of belang stellen in alle activiteiten gelijk aan haar doelstellingen.

La Société des Membres de la Légion d'Honneur

Sedert enkele jaren stelt deze VZW, met doelstellingen nauw verwant aan de onze, haar installaties voor ons open:

La résidence du Château du Val

Gelegen op 3 km ten Noorden van Saint-Germain-en Laye, in een park van 3 ha, was dit kasteel uit de XVIIde eeuw oorspronkelijk slechts een jachtpaviljoen bedoeld om de koningen en hun gevolg onderdak te geven na een dagje jagen.

Le Windsor – Cannes

Deze residentie gebouwd in de late negentiende eeuw in het midden van een park van 5 000 m², is zeer goed gelegen, op 300 m van de Croisette, stranden, rue d'Antibes.

De Vereniging van de Leopoldsorde beschikt over bijkomende inlichtingen en de nodige informatie voor de reservatie van een verblijf in één van deze centra.

 

Foto: Michel Gronemberger © Koninklijk Paleis, België