10 december: verjaardag van het overlijden van Koning Leopold I. Op die dag, of op een dichtbijgelegen datum, begeven de voorzitter en de leden van de raad van beheer zich naar de Crypte in Laken om er, met het neerleggen van een bloemenkrans, hulde te brengen aan de nagedachtenis van de stichter van de Leopoldsorde, evenals aan deze van alle overleden vorsten die Grootmeester in de orde waren. Alle leden worden hartelijk uitgenodigd om zich bij hen te voegen. De bloemenkrans, met paarsachtig amarantkleurig lint, draagt het opschrift: De Vereniging van de Leopoldsorde aan de stichter van de Orde en haar overleden Grootmeesters.

17 februari (of een naaste datum): een afvaardiging van de Vereniging van de Leopoldsorde wordt uitgenodigd om de huldeceremonie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken, ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie, bij te wonen.

21 juli: een afvaardiging wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Te Deum dat in de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal gezongen wordt. Er zijn ook plaatsen beschikbaar om het troepen- en hulpdienstendéfilé bij te wonen.

11 november: in dezelfde hoedanigheid als de vaderlandslievende verenigingen, wordt een afvaardiging van de Vereniging uitgenodigd om de ceremonie bij het graf van de onbekende soldaat meer luister bij te zetten.

15 november: Feest van de Koning. Een afvaardiging wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Te Deum dat gezongen wordt in de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal. Heel wat leden zijn aanwezig uit hoofde van hun vroegere functie of gewoon privé. Bij deze gelegenheid (of op een naaste datum) worden de leden van de Vereniging eveneens uitgenodigd op een galaconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Bij deze gelegenheid (of op een naaste datum) worden de leden van de Vereniging eveneens uitgenodigd op een galaconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Bovenstaande lijst is niet volledig

Zo bijvoorbeeld, heeft de Vereniging bij het huwelijk van ZKH Prins Laurent met Mejuffrouw Claire Coombs, de eer om een ​​vertegenwoordiger van de Orde naar de huwelijksmis te sturen die gevierd werd in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.

Op 13 juni 2003 werden alle leden uitgenodigd op een huldeconcert door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in de Sint-Jakob-op-Coudenberg kerk ter gelegenheid van de herdenking van de 10de verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn. Dit concert werd georganiseerd door het Museum van de Dynastie in samenwerking met het Bellevuefonds van de Koning Boudewijn Stichting en met De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.