Publicaties

De oorsprong van de Leopoldsorde

Een nationaal bewustzijn – de privé sector spreekt van ondernemingscultuur – steunt op gemeenschappelijke waarden, maar ook op symbolen en tradities.

De Leopoldsorde, eerste en oudste Belgische orde van verdienste, is één van die symbolen. De koning is grootmeester van de Orde; de halsketting van de Orde omringt het wapenschild van het Koninkrijk en de verdiensten van onze elite worden door de Orde erkend.

De geschiedenis heeft weinig aandacht geschonken aan de Belgische eervolle onderscheidingen. Ze lijken nu op streepjescodes doch het optische potlood dat toelaat deze code te lezen blijkt zoek te zijn!

Eric Tripnaux, een hogere officier van het leger, deed een diepgaand en rijk gedocumenteerd onderzoek en dook in de publieke en privé archieven om te ontdekken hoe en waarom de Leopoldsorde in 1832 is ontstaan. Het resultaat van zijn onderzoekingen brengt hij in een boek getiteld “De oorsprong van de Leopoldsorde”. De teksten zijn van historisch belang en werden in het Nederlands en in het Frans opgesteld met bovendien syntheses in het Engels en in het Duits.

Dit boek van 258 bladzijden formaat A4 met een zestigtal illustraties werd in februari 2008 uitgeven door de Vereniging van de Leopoldsorde (tel +32-(0)2-537.91.46 van 07u00 tot 15u00 of info@orderofleopold.be).

Dit boek kan besteld worden door storting van 20 € plus verpakking en portkosten (11 € voor België, 54 € voor Europa en 60 € voor de rest van de wereld) op bankrekening 210-0963410-58 van de Vereniging van de Leopoldsorde. (IBAN: BE95 2100 9634 1058 en BIC: GEBABEBB). Niet vergeten te melden “boek”.

De Belgische Nationale Orden

De ingebonden uitgave "De Belgische Nationale Orden" wil in de eerste plaats een praktische gids zijn voor de drager van de orden.

Terzelfder tijd vormt het een verzameling van alle wetgevende en reglementaire bepalingen die betrekking hebben op de instelling of de wijziging van de Belgische nationale orden.

Het boek is immers de opvolger van het gelijknamige werk van R. Cornet dat in 1982 werd gepubliceerd.

De algemene beschouwingen over de orden en de draagwijze ervan krijgen een eigentijdse benadering. Een belangrijk nieuw element betreft bijvoorbeeld de verlening van orden voor dienstjaren aan ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten.
In een inleidend deel schetst de auteur de ontstaangeschiedenis van de nationale orden en geeft hij ook een aantal bedenkingen over de toekomst ervan.

In een volgend deel behandelt hij de toekenning en de draagwijze van Belgische eretekens, eventueel in combinatie met buitenlandse eretekens.

Vervolgens komen de wette, decreten en uitvoeringsbesluiten inzake de nationale orden aan bod, aangevuld met de nodige commentaar.
Het laatste deel bevat onder meer de schitterende afbeeldingen in kleur van de juwelen, die het boek ongetwijfeld tot een collector’s item zullen maken.

De auteur Pat Van Hoorebeke schreef al talrijke artikels in gespecialiseerde tijdschriften en in verzamelwerken over het onderwerp.

Jarenlang was hij hoofd van de afdeling faleristiek (de wetenschap die de vorm en de geschiedenis van de orden bestudeert) van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis(KML) in Brussel.

Dit boek is leverbaar aan 53 € aan uitgeverij UGA – Tel 056/36.32.00 en www.uga.be. Het word ook verkocht in de KML.