Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitter

De Heer Xavier DE RIEMAECKER

Ereadvocaat-generaal bij het Hof van cassatie
Grootofficier
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2012

Vice-Voorzitters

De Heer Philippe DELAUNOIS

Bestuurder van bedrijven
Officier
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2002

De Heer Jacques ROSIERS

Divisieadmiraal b.d.
Commandeur
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2009

Secretaris-generaal

De Heer Carl PEETERS

Ambassadeur van Zijne Majesteit de Koning
Commandeur
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2010

Bestuurders

De Heer Baron Franciskus van DAELE

Minister van Staat
Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning
Grootofficier
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2013

De Heer Dr. Gijsbrecht DEKKERS

Eerste Opdrachthouder bij het Federaal Planbureau
Ridder
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2015

De Heer Baron Marc BOSSUYT

Emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof
Grootlint
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2015

De Heer Thierry DUMOULIN

Ere-notaris – Ereconsul van Chili
Officier
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2015

De Heer Henri GERARD

Luitenant-Kolonel b.d.
Commandeur
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2015

Gravin Nathalie de T’SERCLAES de WOMMERSON

Gemeenteraadslid, Ere-senator
Officier
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2016

De Heer Geoffroy GENERET

Avocaat
Ridder
Lid van de Raad van Bestuur sinds 2023